Menu Nederlands

Smart and Inclusive Society

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Creating 010

In de onderzoekslijn Smart and inclusive City komt het technologisch ingestoken ICT onderzoek samen met het onderzoek naar ontwikkeling en ontwerp van diensten en toepassingen.

Het dagelijks leven en werk van de mens is steeds meer verbonden met technologie. Na de internet revolutie, de ontwikkeling van social media en een wereldwijde toepassing van de mobiele telefoon zijn wij nu als mens altijd en overal verbonden en worden ook traditionele objecten in netwerken verbonden en delen zij in deze netwerken steeds meer data en informatie met elkaar en met de mens. De toenemende onderlinge verbondenheid van mens, object, organisatie, informatie en technologie roept nieuwe vragen op over het mens-zijn in een onderling verbonden en op technologie, netwerken en informatie gebaseerde wereld. Zoals Heidegger (1954) stelt zorgt technologie vanuit zijn natuur voor een vorm van ‘enframing’ van de mens en zijn alledaagse beleving van werkelijkheid. Onderlinge verbondenheid van mensen en technologische toepassingen maakt onderlinge communicatie en interactie mogelijk op basis van algoritmes en software die daarmee steeds meer het menselijk handelen beïnvloeden (transhumanisme). Het complexe geheel wat hieruit ontstaat vertoont steeds meer overeenkomsten met een genetwerkte ecologie.

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn

Betrokken lectoren

bij deze onderzoekslijn