Menu
  Nederlands

  Verbinding met het onderwijs

  Onderwijs en professionalisering

  De functie van Creating 010 voor het onder- wijs van Hogeschool Rotterdam (met name de twee onderwijsinstituten Willem de Kooning Academie en het Instituut voor Communi- catie, Media en Informatietechnologie) is die van een denktank waarin docenten en studenten als onderzoekers bij het onder- zoek betrokken zijn. De resultaten hiervan worden vervolgens naar het onderwijs terug- gekoppeld. Creating 010 geeft inhoudelijke impulsen voor de curriculumvernieuwingen die in de instituten WdKA en CMI duidelijk zichtbaar zijn.

  Het kenniscentrum heeft twee hoofddoelen bij de vernieuwing van onderwijscurricula:

  • Nieuwe ontwikkelingen en opkomende technologieën en werkvormen in de creatieve industrie verbinden met ICT-, media-, en kunstvakonderwijs, niet slechts als didactische hulpmiddelen, maar als opleiding voor de beroepspraktijk.
  • Het integreren van de interdisciplinaire thema’s en methoden van Creating 010 in de curricula van het ICT-, media- en kunstvakonderwijs.

  Honoursstudenten worden individueel begeleid. Het doel is om niet slechts kennis aan de student mee te geven, maar de student aan het onderzoek zelf actief te laten meewer- ken en oplossingen te laten formuleren. De student levert zelf (ook) input en inspiratie voor het onderzoek en co-creëert mee.

  Daarnaast wordt zorg gedragen voor de professionalisering van docenten. Conform de bedoeling van kenniscentra worden excellente docenten bij het kenniscentrum gedetacheerd om onderzoeksprojecten op te zetten die vanuit het kenniscentrum worden ondersteund.