Menu
  Nederlands

  Hans van den Broek PhD

  Professor Maritime Human Factors

  Professor Maritime Human Factors as of 1 September 2016. The focus of Van den Broek's research will be on the human component in the changing technology in the maritime sector.

  Van den Broek gaat zich richten op de effecten van verduurzaming van de branche. Meerdere trends dragen bij aan die verduurzaming. Eén is multifunctionaliteit: met het toenemen van het aantal functies dat met een vaartuig uitgevoerd kan worden, neemt ook het aantal handelingen bij de bediening toe. Wat betekent dit voor de mensen aan boord en aan wal? Welke taken kunnen zij nog overzien en adequaat uitvoeren? Cognitief-ergonomische factoren, veiligheid, comfort en efficiëntie zijn factoren die een rol moeten spelen bij het ontwerpen en inrichten van veerkrachtige, zich snel herstellende systemen.

  De impact van de trend ‘onbemand varen’ op de effectieve bediening van het vaartuig en vooral het flexibel en robuust inspelen op de omgeving, is nog moeilijk te overzien. Net als in de automotive industrie zal de transitie van bemand naar volledig autonoom varen zich stapsgewijs voltrekken. Dat betekent dat, in die tussenfase en in geval de automatisering faalt, er sprake moet zijn van mens-machine samenwerking (shared control paradigma). De vragen die centraal staan in het onderzoek van Van den Broek zijn o.a.: Op welke manier kan de mens ergonomisch verantwoord participeren en beheersen? Hoe moeten we dit soort adaptieve mens-systeem samenwerking inrichten?

  Het onderzoek van Van den Broek naar de verschillende trends die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de branche zal leiden tot meer duidelijkheid over wat de operator van de toekomst moet kunnen en hoe het werk van die persoon er uit zal zien. Studenten en docenten zullen actief aan het onderzoek deelnemen en het ondersteunen. In samenwerking met het participerende opleidingsinstituut Rotterdam Mainport Institute van Hogeschool Rotterdam, maar ook Engineering en Applied Science en Communicatie, Media en Informatietechnologie zal Van den Broek ontwikkelde kennis en inzichten vertalen naar het onderwijs, zodat studenten van Hogeschool Rotterdam zo goed mogelijk zijn uitgerust voor de veeleisende praktijk als ze de opleidingen verlaten. De focus van Van den Broek zal in zijn eerste jaar liggen op het zoeken van verbinding met de opleidingen, het leggen van verbanden met de stakeholders in de praktijk en het uitdenken van een onderzoeksstrategie.

  Hans van den Broek
  Dr. Hans van den Broek studeerde cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht (1986-1992) en promoveerde aan de Universiteit Groningen op het proefschrift “On agent Cooperation: The relevance of cognitive plausibility for multiagent simulation models of organizations”. Hans van den Broek combineert het lectorschap met zijn functie als senior wetenschappelijk onderzoeker bij TNO, waar hij sinds 2000 werkt aan een scala aan projecten op gebied van Human Factors in een maritieme context. Speciale interesse gaat hierbij uit naar teamsamenwerking, de mens-machine interactie in hoog geautomatiseerde omgevingen en shared situational awareness.