Menu
  Nederlands

  Towards data literacy in higher education: summary - findings and recommendations

  Publication of Business Innovation

  Alfons Looman, M. Kloet,de, S. Yang, L.R. Klienbannink | Article | Publication date: 15 January 2022

  Op weg naar datageletterdheid in het hoger onderwijs: samenvatting - resultaten en aanbevelingen

  Data is driving a broad digital transformation in our current society and business world, which in turn drives the demand for data savvy young professionals. Education needs to cater to this surging demand in society and business. Therefore, in this research, we attempt to answer the central research question: How can we define, measure and promote data literacy in higher education? ____________________________ Data is de drijvende kracht achter een brede digitale transformatie in onze huidige samenleving en bedrijven, wat op zijn beurt de vraag naar jonge professionals met datavaardigheden aanjaagt. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom proberen we in dit onderzoek de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden: Hoe kunnen we data geletterdheid in het hoger onderwijs definiëren, meten en bevorderen?

  Author(s) - affiliated with Rotterdam University of Applied Sciences

  For this publication