Menu
  Nederlands

  Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

  Publication of Innovations in Care

  J. Lange,de, M. Minkman, S. Zwijsen, A.M. Pot, M. Mahler | Report | Publication date: 13 August 2013

  Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen

  In opdracht van de Inspectie van de Gezondheidszorg brachten Vilans en het Trimbos instituut de richtlijnen en inzichten rond onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie in kaart. Dit rapport gaat in op deze drie vragen: 1.Is een 'veldnorm' vast te stellen op basis van actuele richtlijnen en inzichten waarover nu consensus in het veld bestaat? 2.Indien deze 'veldnorm' niet wordt gehanteerd; welke risico's lopen ouderen met dementie met onbegrepen gedrag dan? Welke weging wordt gemaakt bij deze risico's? Hoe kunnen deze risico's worden verkleind? 3.Welke good practices zijn aanwezig bij omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg? Met welke methoden wordt onbegrepen gedrag begrepen en worden risico's verkleind? En welke interventies worden gehanteerd bij het omgaan met onbegrepen gedrag en het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

  Author(s) - affiliated with Rotterdam University of Applied Sciences

  For this publication