Menu
  Nederlands

  Jaarlijkse monitoring studievoortgang

  Wat houdt het jaarlijks monitoren van studievoortgang in?

  Als je in Nederland studeert met een Nederlandse verblijfsvergunning, dan is de jaarlijkse controle van de studievoortgang op jou van toepassing. Dit houdt in dat je genoeg studiepunten moet halen om je verblijfsvergunning te mogen behouden. Je moet minimaal 50% van de nominale studielast voltooien per academisch jaar.

  Let op: pre-master studenten moeten alle ECTS halen. Het monitoren van de studievoortgang is niet van toepassing op uitwisselingsstudenten.

  Minimum ECTS

  Aan het einde van het academisch jaar checkt het Student Support team van het Centre of International Affairs of je tenminste 50% van je ECTS behaald hebt tussen 1 september en 31 augustus en of je je verblijfsvergunning mag houden. Enkele voorbeelden:

  • Een vierjarige bachelor bestaat uit 60 ECTS per jaar. Dit betekent dat studenten die deze opleiding volgen minstens 30 ECTS behaald moeten hebben vóór 1 september om hun verblijfsvergunning te behouden

  Let op: het monitoren van de studievoortgang is een immigratieprocedure en staat geheel los van het bindend studieadvies (BSA). Het bindend studieadvies verschilt per opleiding, ga dus na bij je eigen opleiding welk bindend studieadvies op jou van toepassing is.

   

  • Wanneer je een eenjarige master volgt die uit 60 ECTS bestaat, hangt het aantal ECTS dat je behaald moet hebben af van het moment dat je begonnen bent aan je master:
   • Is je opleiding in september gestart? Dan zal je minstens 30 ECTS behaald moeten hebben op 1 september.
   • Is je opleiding in februari gestart? Dan zal je minstens 15 ECTS behaald moeten hebben op 1 september. 

  Wat moet ik doen als ik het minimum aantal ECTS behaald heb?

  Als je studievoortgang goed is en je het minimum aantal ECTS hebt behaald, hoef je geen actie te ondernemen. Je mag je studie voortzetten.

  Wat moet ik doen als ik het minimum aantal ECTS niet behaald heb?

  Heb je een geldige reden?

  Wanneer je studievoortgang niet voldoende is, zal het Student Support team dit moeten doorgeven aan de IND, tenzij je een geldige reden hebt. Het kan zijn dat de gevolgen van het niet behalen van voldoende studiepunten door persoonlijke omstandigheden niet op jou van toepassing zijn. Het Student Support team zal nagaan bij het decanaat of dit mogelijk op jou situatie van toepassing is. Dit heet een geldige reden of verschoonbare reden. Deze staan in de Wet op het hoger onderwijs en zijn:

  • ziekte
  • lichamelijke of zintuiglijke stoornis of andere functiestoornis
  • zwangerschap
  • bijzondere familieomstandigheden
  • bestuursfuncties
  • onvermogen om te studeren

  Let op: je mag van iedere geldige reden slechts één keer gebruik maken tijdens je studie aan een onderwijsinstituut.

  Wanneer je geldige reden is goedgekeurd:

  Wanneer je niet het minimum aantal studiepunten hebt behaald wegens een geldige reden, hoef je geen verdere stappen te ondernemen en mag je doorgaan met je studie.

  Wanneer je geen geldige reden indient of wanneer je bezwaar niet is goedgekeurd:

  Wanneer je niet genoeg studievoortgang hebt en er geen geldige reden is, dan zal het Student Support team aan de IND doorgegeven door je af te melden als student. De IND zal hierna meer informatie geven over de afmelding.

  De IND kan hierna je Nederlandse verblijfsvergunning voor studie intrekken, waarna je niet meer legaal in Nederland verblijft. Je ontvangt hier per post een brief over, waar je eventueel een reactie op kan geven. Wanneer je je verblijfsvergunning verliest en graag in Nederland wil blijven, kan je een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen of je kunt proberen over te stappen naar een studie op een andere onderwijsinstelling.

  Neem je verantwoordelijkheid voor je studievoortgang

  Het is belangrijk om te weten dat het monitoren van je studievoortgang je eigen verantwoordelijkheid is. Daarom is het goed dat je:

  • je resultaten in Osiris in de gaten houdt tijdens het schooljaar
  • op tijd actie onderneemt wanneer je niet genoeg studiepunten lijkt te gaan halen. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op voor een vertrouwelijk gesprek met een decaan. Je kunt hiervoor een afspraak maken via HINT.